דלג לתוכן הדף

שרותי ניהול

ניהול הנכס הוא המרכיב החשוב ביותר, לכן בחרנו לייצג בארץ את אחת החברות הגדולות בארה"ב.

החברה נותנת פתרונות ניהול, למעלה מ 40 שנה.

ניהול הנכס כולל את השכרת הנכס, גביית דמי השכירות והעברתה לחשבון הבעלים, טיפול בתקלות בנכס וכד'.

בהליך ההתקשרות עם דייר נבדקים בין השאר, רמת ומקור הכנסתם, וכן עברם (מבחינה פלילית, פשיטת רגל, פינויים וכו').

הפקת מידע למשקיע הכולל:

הכנסות חודשיות משכירות.

הוצאות בגין תיקונים תוך עדכון בעל הנכס ואישורו.

החלפת דיירים.

בדיקת הנכס לפני הרכישה

בדיקת הנכס ואישור ע"י חברת TITLE COMPANY.

TITLE INSURANCE  ביטוח על הבדיקה כי "נסח הטאבו" נקי מטעיות, עיקולים, שעבודים וכו' .

רישום הנכס "בטאבו" על שמו של הרוכש.

Notary Agent  – שמקבל את כספי הרכישה לנאמנות.

ביטוחים:

ביטוח בזמן השיפוץ.

ביטוח מבנה של הנכס.

ביטוח שוטף מפני תחזוקה ושיפוצים – אופציונלי.

ביטוח שכירות – אופציונלי.

סיוע בעריכת דוח המס  בארה"ב והפקת כלל המסמכים הדרושים.